De hellige Kallinika og Basilissa av Galatia (d. 250)

Minnedag: 22. mars

Eventuelt med de hellige Matidia og Drusilla

De hellige Kallinika (gr: Kallinike; Καλλινικη; lat: Callinica, Calinice) og Basilissa var to rike kvinner i Galatia i Lilleasia som brukte sin formue på å trøste og hjelpe fengslede kristne. Av den grunn måtte de selv lide martyrdøden i år 250. Deres minnedag er 22. mars i Martyrologium Romanum. Noen kilder opererer med den mannlige martyren Kallinikos i stedet for Kallinika.

En annen variant sier at Kallinika var tjenestekvinnen til en rik kvinne ved navn Basilissa. Sammen pleide de kristne i fengsel inntil de selv ble arrestert. De ble halshogd sammen med to andre kvinner, de hellige Matidia og Drusilla, som var henholdsvis søster og datter av keiser Trajan (98-117). Dette martyriet skal ha skjedd i år 116.

Deres angivelige acta utbroderer deres martyrium. De ble først kledd nakne og eksponert for folkemengdens hån. Deretter ble alle fire satt i et badekar og fikk flytende tinn og bly helt over seg. Av dette metallet ble det laget fem statuetter av vestalinner etter modell av dem som sto ved inngangen til badet hvor deres martyrium skjedde, for å påpeke hvilken skjebne som ventet dem som ga opp kulten av de romerske gudene, uansett hvor høy rang de måtte ha.

I den førkonsiliære utgaven av Martyrologium Romanum sto under 22. mars de to martyrene Basilissa og Kallinika samt opplysningen «i Galatia».{Acta Sanctorum, mars, III, 277} Et annet sted nevnes under 21. mars en ung jomfru av beundringsverdig skjønnhet ved navn Kallinika som ble brent levende i Antiokia sammen med Basillissa for å ha nektet å gifte seg og avsverge Jesus Kristus. Samme kilde nevner «i Roma, en annen Kallinika, Basilissa og deres tre ledsagere, jomfruer og martyrer».

Det finnes flere kvinnelige martyrer ved navn Basilissa som tilskrives ulike geografiske steder. Disse opptrer i alle martyrkataloger, både fra de tidlige kristne tider og fra middelalderen, og i kalendere og liturgiske bøker i de greske og romerske kirkene. Vi vet ikke noe med sikkerhet om noen av disse, for i den grad deres martyrakter er bevart, er de rent legendariske og stammer fra senere tider. Imidlertid utgjør det faktum at navnet Basilissa opptrer flere ganger i det såkalte Martyrologium Hieronymianum og i gamle greske kataloger, et sikkert bevis på at flere kvinnelige martyrer ved navn Basilissa faktisk ble æret i den gamle Kirken. Samtidig er det ikke umulig at det er snakk om den samme martyren som opptrer på ulike datoer.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CE, CSO, Patron Saints SQPN, Infocatho, santiebeati.it, zeno.org, scarlet.be - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 10. desember 2000

av Webmaster publisert 10.12.2000, sist endret 28.12.2015 - 12:03