Den hellige Cyneburga av Gloucester

Minnedag: 25. juni

Den hellige Cyneburga (Cyniburg, Kineburga) var etter legenden en prinsesse som flyktet til Gloucester for å unngå ekteskap og tok arbeid som tjenestepike for en baker. Hans kone, drevet av sjalusi, myrdet henne og kastet liket i en brønn. Hun ble tatt opp og gravlagt nær ved, en kirke ble bygd og det ble meldt om mirakler. I en lang periode døde miraklene hen, angivelig på grunn av vokternes uærbødighet. Erkebiskop Courtenay foretok sammen med Henrik av Wakefield, biskop av Worcester, en ny translasjon den 10. april 1390, og etter det tok miraklene seg opp igjen.

Hennes minnedag er 25. juni.

I følge Gloucester Annals fantes det også en annen St. Cyneburga av Gloucester, som skulle ha vært første abbedisse for klosteret der, påberopt sammen med andre prinsesser fra Mercia som alumnae (kandidater) og velgjørersker. Hvis hun har eksistert (noe som synes tvilsomt), skulle hun identifiseres med abbedisse Cyneburga av Castor. Men det er mer sannsynlig at hennes historie hadde oppstått ved sammenblanding med denne abbedissen og Cyneburga av Gloucester.

av Webmaster publisert 13.05.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:50