Den hellige Chariton av Roma og fem ledsagere (d. ~165)

Minnedag: 1. juni

De hellige Evelpistus, Ierax, Peonus, Liberianus og Charita

Den hellige Justin Martyr (100-165) protesterte gjentatte ganger mot kristenforfølgelsene og fordømte dem offentlig. Det var sannsynligvis hans offentlige diskusjon med en rivaliserende filosof, kynikeren Crescens, som førte til at han ble arrestert sammen med seks disipler, fem menn og en kvinne. De var Chariton (it: Caritone) og hans hustru Charita (Charites, Charito; it: Carito) samt Evelpistus (Euelpistus; it: Evelpisto), Hierax (gr: Ierax; Ιεραξ; it: Gerace), Peonus (Paeon, Poeon; it: Peone) og Liberianus (it: Liberiano) – i noen kilder kalt Valerian.

Den samtidige beretning om deres forhør hos Romas prefekt, Junius Rusticus, er et originalt historisk dokument. Da Justin til slutt ble beordret å ofre til gudene, svarte han: «Intet rettsindig menneske svikter sannheten til fordel for usannhet», og de andre talte på samme måte: «Gjør med oss som dere vil. Vi er kristne og kan ikke ofre til avguder». Deretter ble de pisket og dømt til døden ved offentlig halshogging. Deres martyrdød skjedde rundt år 165. Gruppens minnedag er 1. juni, samme dag som Justin Martyr.

Kilder: santiebeati.it, zeno.org, oca.org, holytrinityorthodox.com - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 23. januar 2012

 

av Per Einar Odden publisert 23.01.2012, sist endret 27.04.2019 - 12:46