De hellige Zeno og Chariton ( -303)

Minnedag: 3. september

De hellige Zeno og Chariton var martyrer i øst under keiser Diokletian (284-305). Detaljene om deres martyrium er ikke kjent. Deres minnedag er 3. september.

av Webmaster publisert 10.12.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:50