Den hellige Chaeremon av Sketis (300-t)

Minnedag: 16. august

Den hellige Chaeremon (Cherimon, Cheremon; gr: Khairēmōn; Χαιρημων) levde på 300-tallet i Egypt. Han var munk og eneboer i ørkenen i Sketis (Wadi Natrun) sørvest for Nil-deltaet. Hans hule lå førti stadier fra kirken og tolv stadier fra en vannkilde.

Chaeremon arbeidet for Gud helt til slutten og ble funnet død, sittende i en stol, fortsatt med arbeidet i hånden. Han skal da ha vært over hundre år gammel. Hans minnedag er 16. august. Hans navn minnes av biskop Palladius av Helenopolis, som skrev den kjente historien om det tidlige munkevesenet, Historia Lausiaca, og i det alfabetiske Paterikon. Hans minnedag er 16. august.

Kilder: CSO, zeno.org, oca.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 23. januar 2012

av Per Einar Odden publisert 23.01.2012, sist endret 27.04.2019 - 12:36