Den hellige Chroman av Cunningham (d. 641)

Minnedag: 4. januar

Den hellige Chroman (Ghronan) levde på 600-tallet i Skottland. På grunn av ødeleggelsen av så mange kirkelige arkiver ved reformasjonen, er det mange detaljer ved noen av de skotske helgenene som ugjenkallelig har gått tapt, og dette er tilfelle med Chroman. Han levde i distriktet Cunningham i grevskapet Ayrshire, hvor han ble høyt æret mens han levde og nøt en stor venerasjon etter sin død på grunn av hans store hellighet. Det fortelles at han på sitt dødsleie kontinuerlig gjentok ordene fra salme 84: «Min sjel vansmekter av lengsel etter Herrens forgård, * mitt hjerte og legeme jubler mot den levende Gud» (Sal 84 (V83), 3). Han døde i 641 og hans minnedag er 4. januar.

Kilder: saintwiki.com - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 28. mai 2012

av Per Einar Odden publisert 28.05.2012, sist endret 28.12.2015 - 12:05