Den hellige Kolumban junior (d. ~616)

Minnedag: 21. november

Den hellige Kolumban junior (lat: Columbanus) ble født en gang på 500-tallet i Irland. Han var en disippel av den hellige Kolumban av Bobbio (ca 542-615) i Bangor, og han var blant de tolv munkene fra dette klosteret som rundt 590 fulgte Kolumban til Frankrike som misjonærer.

I Frankrike grunnla Kolumban klosteret Luxeuil, og Kolumban junior var selv munk der. Han døde en gang etter 616. Han er oppført som martyr, men uten videre detaljer. Hans minnedag er 21. november.

Noen kaller ham «Kolumban den Yngre», men dette kan skape forvirring, for Kolumban av Bobbio kalles noen ganger «Kolumba den Yngre» for å skjelne ham fra Kolumba av Iona («den Eldre»).

av Webmaster publisert 29.11.2010, sist endret 28.11.2015 - 02:50