Den hellige Claudius av Terni og tre ledsagere (d. 270)

Minnedag: 8. januar

De hellige Carbonanus, Tibudianus og Planus

Den hellige Claudius (it: Claudio) var en anfører i den romerske hæren. Under keiser Claudius (268-70) ble han i 270 drept i Terni i Midt-Italia sammen med sine underordnede Carbonanus, Tibudianus og Planus. Årsaken var at han tillot de arresterte kristne for mye frihet og i tillegg manet dem til å holde ut. Deres minnedag er 8. januar.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 13. februar 2012

av Per Einar Odden publisert 13.02.2012, sist endret 28.12.2015 - 12:04