Den salige Claudius Gabriel Faber (d. 1575)

Minnedag: 1. mars

Den salige Claudius Gabriel Faber levde på 1500-tallet. Han ble munk i Minstebrødrenes orden (Ordo Minimorum – OM eller OMinim) og senere guardian (prior). I 1575 ble han drept av heretikere i Lunel i Frankrike. Hans minnedag er 1. mars.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 9. februar 2012

av Per Einar Odden publisert 09.02.2012, sist endret 28.12.2015 - 12:04