Den salige Claude Laporte (1734-1792)

Minnedag: 2. september

En av De 23 jesuittene blant De 191 Septembermartyrene

Den salige Claude Laporte ble født den 6. desember 1734 i Brest i Bretagne i Frankrike. Han sluttet seg til jesuittordenen i Paris den 24. september 1753, og mellom 1756 og 1762 underviste han. Han var ennå ikke presteviet da parlamentet i Paris oppløste jesuittordenen i 1762. Derfor skrev han seg inn ved et bispedømmeseminar, og ble trolig presteviet i Brest i september 1763. Fra 1766 til 1769 var han leder for et håndverkerbrorskap i Bretagne, og fra 1776 til 1786 var han kapellan ved Sjøkrigsskolen i Brest.

Fra 1786 var han assisterende sogneprest i sognet Saint-Louis. I januar 1791 nektet p. Laporte å avlegge eden på Sivilkonstitusjonen (Om den franske revolusjon: Se De 191 Septembermartyrene), og han reiste fra Brest til Paris. Sammen med den salige p. Vilhelm Antonius Delfaud SJ publiserte han senere på året deres begrunnelse for å nekte å avlegge eden: "En erklæring til deres velgerne, med noen observasjoner om offentlig orden og om religionen som er så nødvendig for at den skal gjenopprettes". I denne erklæringen erklærte begge prestene at de var villige til å ofre sitt blod for religionens skyld. Han ble arrestert den 17. august 1792 og fraktet til karmelittklosteret (Les Carmes) i Rue de Rennes i Paris. Om ettermiddagen den 2. september 1792 var han blant dem som led martyrdøden der; han var en av 14 jesuitter.

De 191 martyrene ble saligkåret den 17. oktober 1926 av pave Pius XI. Deres minnedager er 2. og 3. september - Claude Laporte har minnedag 2. september. De 23 jesuittene blant de 191 minnes liturgisk i jesuittordenen den 19. januar.

av Webmaster publisert 27.06.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:50