Den hellige Claudius av Roma og to ledsagere (d. 304)

Minnedag: 25. oktober

De hellige Cyrinus og Antoninus

De hellige Claudius, Cyrinus (Quirinus) og Antoninus skal ha blitt halshogd i år 304, sammen med den hellige pave Marcellinus (296-304). Imidlertid er det grunn til å tvile på at pave Marcellinus døde martyrdøden, og hans kult ble stanset i 1969.

Likevel kan det være at de tre andre ble drept for sin tros skyld under de harde kristenforfølgelsene i 303-304 under keiser Diokletian (284-305) og hans medregent i vest, Maximian Herkules (286-305). Deres minnedag er 25. oktober.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 21. februar 2000

av Webmaster publisert 21.02.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:50