Den hellige Claudius av Egypt og 194 ledsagere

Minnedag: 5. juni

Den hellige Claudius led martyrdøden i Egypt på et ukjent tidspunkt sammen med 194 ledsagere, som vi ikke kjenner navnene på. Deres minnedag er 5. juni. Claudius skal ha vært av kongelig blod og ha vært identisk med den Climenus (gr: Kleiomenos; κλειωμενος; av κλειω = claudo), som noen minnes den 4. juni.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 11. februar 2012

av Per Einar Odden publisert 11.02.2012, sist endret 28.12.2015 - 12:05