Den salige Claudius François (1559-1632)

Minnedag: 10. august

Den hellige Claudius François ble født i 1559. Han ble i 1620 abbed for klosteret St. Viton i Lorraine (ty: Lothringen). Etter tolv år som abbed døde han den 10. august 1632, 73 år gammel. Hans minnedag er dødsdagen 10. august.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 7. februar 2012

av Per Einar Odden publisert 07.02.2012, sist endret 28.12.2015 - 12:06