Den salige Claudius av Portacieli (1300-t)

Minnedag: 21. februar

Den salige Claudius de Tonelles (fr: Claude) levde på 1300-tallet og var opprinnelig fra Frankrike. Han sluttet seg til mercedarierordenen eller «Mercedarierordenen for Frikjøping av fanger» (Ordo Beatae Mariae Virginis de Mercede redemptionis captivorum – OdeM). Han var kommandør av Carcassonne og ble i 1318 utnevnt til løskjøper. Han krysset Languedoc, Roussillon og Catalonia for å tigge om penger for løskjøping.

For å tiltrekke seg oppmerksomheten til folk, hadde han på sin pilegrimsstav satt et flagg med bildet av Vår Frue av Mercede med en slave som knelte for hennes føtter og sa: Haec est porta Coeli («dette er porten til himmelen»), og derfor ble han fra da av kjent som Claudius av Portacieli. Under sin misjon for løskjøping i Afrika friga han 1550 slaver.

Claudius ble kardinal av den katolske kirke med titularkirke Santa Pudenziana, og han var eksemplarisk i kulten for Vår Frue av Mercede. Hans hellighet ble bekreftet av mange mirakler. Ordenen feirer ham (som salig) den 21. februar.

Kilder: santiebeati.it - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 13. februar 2012

av Per Einar Odden publisert 13.02.2012, sist endret 02.10.2017 - 18:54