Den salige Claudius av Verdun (d. 1669)

Minnedag: 12. august

Den hellige Claudius var abbed for klosteret St. Maurus i Verdun, som lyste for sine brødre gjennom sine hellige dyders eksempel. Han døde den 12. august 1669. Hans minnedag er dødsdagen 12. august.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 7. februar 2012

av Per Einar Odden publisert 07.02.2012, sist endret 28.12.2015 - 12:05