Den hellige Clarus av Valleregia (d. 410?)

Minnedag: 4. mai

Den hellige Clarus (fr: Clair; it: Claro, Chiaro) er en nokså uklar skikkelse. Noen kilder sier at han levde på 1000-tallet i Italia, enten en biskop og bekjenner eller en abbed. Ettersom Johannes Trithemius (1462-1516) i krøniken fra Hirsau omtaler ham ved året 1043, mener mange at det sannsynligvis var hans dødsår.

Han æres i Valleregia ved Genova i Liguria i Nord-Italia. Men der fortelles en helt annen historie om ham. Den sier at han ble født en gang på 300-tallet i Gallia, nå Frankrike, og at han ble biskop der. Derfra rømte han tidlig på 400-tallet, sannsynligvis i 407, under vandalenes invasjoner, sammen med den hellige biskop Ursicinus (it: Ursicino, Olcese; ligurisk: Orçeise).

Clarus slo seg ned i Voirè (nå Valleregia i kommunen Serra Riccò), hvor hans legeme er bevart, mens Ursicinus fant tilflukt i byen Valpolcevera ved Genova, som nå bærer hans navn, Sant’Olcese, og som han er skytshelgen for. Det antas at de to flyktede biskopene ble sendt til disse stedene av den hellige biskop Romulus av Genova (it: Romolo) for å instruere folket i den kristne tro og evangeliserte dem som fortsatt var hedninger. Begge antas å ha dødd en naturlig død rundt 410.

Hans minnedag i Valleregia er 4. mai, men 1. januar nevnes også.

Kilder: zeno.org, Ursicinus’ biografi - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 27. januar 2012 – Oppdatert: 21. desember 2017

av Per Einar Odden publisert 27.01.2012, sist endret 21.12.2017 - 13:42