Den hellige Clydno Eiddyn (500-t)

Den hellige Clydno Eiddyn levde på 500-tallet i Wales. Han var sønn av Cynwyd Cynwydion, som tilhørte slekten til Coel Hên (Godebog), og bror av Cynan Genhir, Cynfelyn Drwsgl og Cadrod Calchfynydd. Det blir sagt at han og hans brødre var disipler av den hellige Cadoc i Llancarfan. De var alle nordlige høvdinger, og deres tittel som hellig hviler i sin helhet på den sene Achau’r Saint, som ble trykt i Iolo-manuskriptene. Eiddyn var navnet på et distrikt hvor Din Eiddyn, nå Edinburgh, og Caer Eiddyn, nå Carriden, lå. Clydno var far til Cynon, Eurnaid og Euronwy, mor til den hellige Grwst.

Ingen kirker er viet til ham, men han assosieres med Carnarvonshire i Wales. I det grevskapet finner vi Cefn Cludno, som nevnes i Mabinogi av Math ab Mathonwy. Rhisierdyn, en barde (skald) fra Anglesey tidlig på 1300-tallet, refererer til hans dyktighet og djervhet i to av hans dikt.

Kilder: Baring-Gould (3) - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 6. november 2011

av Per Einar Odden publisert 06.11.2011, sist endret 04.10.2013 - 14:04