Den hellige Colman Muillin av Derrykeighan

Minnedag: 1. januar

Den hellige Colman (irsk: Colmán; lat: Colmanus) hadde tilnavnet Muillin («av møllen»). Han kom fra Derrykeighan (Doire Caocháin) i baroniet Lower Dunluce i grevskapet Antrim i den delen av den nordlige provinsen Ulster i Irland som nå er en del av Storbritannia. Ifølge samlingen av irske helgengenealogier (Corpus Genealogiarum Sanctorum Hiberniae) tilhørte Colman sønn av Conall og hans halvsøsken med samme mor, Caolán av Nendrum, Colman av Conry og Fursa av Péronne, slekten Ulaidh fra det nordøstre Ulster. Hans mor var Brónach, hvis far Míleac blir sagt å ha holdt den hellige Patrick av Irland (Pádraig) (ca 389-461) i slaveri.

Colman selv blir sagt å ha vært medlem av en gruppe av plyndrende legmenn før han til tross for motstand fra sin leder valgte å følge den hellige Colman Elo av Lynally (ca 555-611), og han ble hos ham resten av sitt liv. Colmans etternavn Muileann (Moldendarius) sies å komme fra hans praksis med å bruke møllen som et sted å hylle sine brødre. Hans tilknytning i The Great Book of Genealogies til kirken i Donaghmore (Domhnach Mór) i baroniet Upper Iveagh i grevskapet Down, stammer fra sammenblanding med en nærliggende notis i andre vitnesbyrd. Colmans fest ble feiret den 1. januar.

Roten til navnet Colmán er Colum, og på grunn av den høyt elskede hellige Kolumba av Iona (Colum Cille) (ca 521-97) ble navnet svært utbredt og fikk en hel rekke diminutiv- og kjæleformer, blant dem Colla (Coille), Comma (Coimme), Conna (Coinne), Canna (Cainne) og Camma (Caimme, Cumma), og alle disse kunne utvides ytterligere med bruk av prefikser som mo- og do- eller suffikser som -óg, -ín og -án. Dermed oppsto former som Mocholla eller Mochuille, Mochonna eller Dochonna, Mochoinne eller Dochoinne, Mochumma, Comán, Conán og Caimin.

Navnet Colman var trolig det mest populære døpenavnet i den tidlige irske Kirken. Det fortelles i biografien om den hellige Carthagus den Yngre at da en gruppe av hans munker en gang arbeidet ved en elv, ropte den som hadde ansvaret: «Colman, kom deg ut i vannet». Straks hoppet det tolv Colman-er ut i elven! Det er 96 helgener ved dette navn i martyrologiet i Donegal, 209 i The Book of Leinster og mange andre. Holweck lister opp 71, men flere av dem er åpenbart duplikater. Om de fleste kjennes ikke annet enn navnet. Vi har med 62 helgener ved dette navn. Den mest kjente hellige Colman er Colman av Lindisfarne.

Kilder: Ó Riain - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 19. mai 2012

av Per Einar Odden publisert 19.05.2012, sist endret 28.12.2015 - 12:05