De hellige Celsa og Nona av Meerbeke (600/700-t)

Minnedag: 3. februar

Den hellige Nona ble født en gang tidlig på 600-tallet i Nederlandene (?). Hun var gift med den rike grev Odelard (Odolard), feltherre for hertug Wiger av Lorraine, og de bodde i Meerbeke (Meerbeche, Marbec), nå en bydel i Ninove i Denderstreek i provinsen Øst-Flandern i regionen Flandern i Belgia. Hun hadde to barn, den hellige datteren Berlinda og sønnen Eligard, som var far til den hellige Celsa.

Nona døde da Berlinda var tolv år gammel. I mellomtiden hadde Odelard kjempet mot normannerne, som til slutt ble beseiret av hans heltemot og delvis ved hjelp av Arnold av Kärnten. Men prisen var høy, for hans eneste sønn Eligard ble drept og han selv kom ut av kampen smittet med spedalskhet. Alt dette sørget for at Odelard ble en bitter mann. Selv om Berlinda forsørget ham med stor kjærlighet, tok hun alle forholdsregler for å unngå å bli smittet.

Grev Odelard trodde ikke at datteren Berlinda ville ta seg ordentlig av ham, og da hun nektet å drikke fra samme glass som ham, fikk han et raserianfall og gjorde henne arveløs. Hun flyktet da til det nærliggende klosteret St. Maria i Moorsel og ble nonne.

Etter sin fars død vendte Berlinda tilbake til familiens eiendom og gravla ham ved siden av sin mor i den lokale kirken St. Peter, som han selv hadde bygd mens hans levde. Hun vendte ikke tilbake til Moorsel, men startet med flere kvinner fra nabolaget sitt eget kloster og kirke i foreldrenes hjem. Resten av sitt liv hjalp hun de fattige og trengende mens hun levde et strengt asketisk liv. Sommer og vinter sov hun på en enkel matte på gulvet med en stein til hodepute, hun bar hårskjorte og inntok aldri kjøtt eller vin. Inntektene fra sine eiendommer ga hun alltid til de fattige. Hun døde i 702 og har minnedag den 3. februar.

Samme dag æres Celsa og Nona som hennes ledsagere. Om deres liv vet vi ingenting, men det faktum at de er gravlagt ved siden av henne, har ført til konklusjonen at de var hennes søstre. Andre har tilføyd at Nona trolig var hennes mor og Celsa en niese, datter av hennes bror Eligard.

Kilder: KIR, en.wikipedia.org, zeno.org, heiligen-3s.nl - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 2. februar 2000

av Webmaster publisert 02.02.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:50