Den hellige Colman av Kilmacrenan

Den hellige Colman (irsk: Colmán; lat: Colmanus) hadde sin kirke i Kilmacrenan (Ceall Mac nÉanáin), et sogn og baroni i grevskapet Donegal i den delen av den nordlige provinsen Ulster i Irland som er en del av republikken Irland. En serie på fire notiser i den hellige Oengus Culdeus’ (d. ca 824) berømte traktat om de irske helgenenes mødre, De Matribus Sanctorum Hiberniae, som omhandler Colmans slekt, er basert på et tillegg til den hellige Adomnán av Ionas (Adhamhnán) (ca 624-704) biografi om den hellige Kolumba av Iona (Colum Cille) (ca 521-97).

En notis i begge kilder refererer til Mionchloth (Mincholeth), mor til sønnene av Éanán, hvorav en het Colman. Forfatteren av traktaten om mødrene forsto antakelig at det var mer enn én sønn involvert, så han la til enda en og kalte ham Cobhrán, som kan ha blitt æret sammen med sin mors bror Colum i Clooney i sognet Clondermot i grevskapet Derry (Londonderry), som ligger i den delen av Ulster som nå er en del av Storbritannia.

Mionchloths sønner opptrer sammen i navnet til kirken Ceall Mhac nÉanáin, nå Kilmacrenan, hvor Kolumba i henhold til sin sene irskspråklige biografi vokste opp, og hvor det også ble oppbevart en relikvie av ham. En kilde fra 1600-tallet foreslår at Colmans bror Cobhrán var den helgenen av det navn som minnes den 19. juli. Tatt i betraktning hans navn og hans kirke er det noen forskere som ikke er i tvil om at Colman opprinnelig var den samme som Kolumba.

Roten til navnet Colmán er Colum, og på grunn av den høyt elskede Kolumba ble navnet svært utbredt og fikk en hel rekke diminutiv- og kjæleformer, blant dem Colla (Coille), Comma (Coimme), Conna (Coinne), Canna (Cainne) og Camma (Caimme, Cumma), og alle disse kunne utvides ytterligere med bruk av prefikser som mo- og do- eller suffikser som -óg, -ín og -án. Dermed oppsto former som Mocholla eller Mochuille, Mochonna eller Dochonna, Mochoinne eller Dochoinne, Mochumma, Comán, Conán og Caimin.

Navnet Colman var trolig det mest populære døpenavnet i den tidlige irske Kirken. Det fortelles i biografien om den hellige Carthagus den Yngre at da en gruppe av hans munker en gang arbeidet ved en elv, ropte den som hadde ansvaret: «Colman, kom deg ut i vannet». Straks hoppet det tolv Colman-er ut i elven! Det er 96 helgener ved dette navn i martyrologiet i Donegal, 209 i The Book of Leinster og mange andre. Holweck lister opp 71, men flere av dem er åpenbart duplikater. Om de fleste kjennes ikke annet enn navnet. Vi har med 62 helgener ved dette navn. Den mest kjente hellige Colman er Colman av Lindisfarne.

Kilder: Ó Riain - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 19. mai 2012

av Per Einar Odden publisert 19.05.2012, sist endret 04.10.2013 - 14:05