Den hellige Colman Bán

Minnedag: 19. oktober

Den hellige Colman (irsk: Colmán; lat: Colmanus) hadde tilnavnet Bán («hvit») og hans navn opptrer i listen av homonyme helgener. Han ga sitt navn til sognet Kilcolmanbane (Ceall Cholmáin Bháin) i baroniet Maryborough East i grevskapet Laois (tidligere Queen's County, Leix, Laoighis) i provinsen Leinster i det østlige Irland. Nabosognet Kilcolmanbrack ble trolig oppkalt etter samme helgen under et litt annet alias. Hans fest legges av noen martyrologier til 19. oktober, en dag han deler med den hellige Kolumban av Tours, et navn som lett kan ha blitt feillest som «Colmán Bán» av en irsk martyrolog.

Roten til navnet Colmán er Colum, og på grunn av den høyt elskede Kolumba ble navnet svært utbredt og fikk en hel rekke diminutiv- og kjæleformer, blant dem Colla (Coille), Comma (Coimme), Conna (Coinne), Canna (Cainne) og Camma (Caimme, Cumma), og alle disse kunne utvides ytterligere med bruk av prefikser som mo- og do- eller suffikser som -óg, -ín og -án. Dermed oppsto former som Mocholla eller Mochuille, Mochonna eller Dochonna, Mochoinne eller Dochoinne, Mochumma, Comán, Conán og Caimin.

Navnet Colman var trolig det mest populære døpenavnet i den tidlige irske Kirken. Det fortelles i biografien om den hellige Carthagus den Yngre at da en gruppe av hans munker en gang arbeidet ved en elv, ropte den som hadde ansvaret: «Colman, kom deg ut i vannet». Straks hoppet det tolv Colman-er ut i elven! Det er 96 helgener ved dette navn i martyrologiet i Donegal, 209 i The Book of Leinster og mange andre. Holweck lister opp 71, men flere av dem er åpenbart duplikater. Om de fleste kjennes ikke annet enn navnet. Vi har med 62 helgener ved dette navn. Vi har med 62 helgener ved dette navn. Den mest kjente hellige Colman er Colman av Lindisfarne.

Kilder: Ó Riain - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 19. mai 2012

av Per Einar Odden publisert 19.05.2012, sist endret 28.12.2015 - 12:05