Den hellige Conan av Skottland (d. 648)

Minnedag: 25. januar

Den hellige Conan levde på 600-tallet. Han ble født i Irland og blir sagt å ha dratt til den skotske øya Iona for å slutte seg til kommuniteten der. Der gjorde hans dyder og talenter at han ble høyt aktet av de andre munkene. Han var karakterisert av en spesiell hengivenhet til Guds Mor, noe som vant for ham en enestående renhet i sjelen. Han ble utnevnt til lærer for de tre sønnene av kong «Eugenius IV av Skottland» (Eochaid [Eochu] Buide av Dalriada [Dál Riata]) (ca 608-29). Han oppdro dem omhyggelig og med stor klokskap. Senere ble han biskop. Han døde i 648.

Conan ble høyt æret i Skottland. Hans navn er bevart i Kilconan i Fortingal i Perthshire og i St. Conan’s Well nær Dalmally i Argyllshire. St. Conan’s Fair holdes i Glenorchy i Perthshire, men dette markedet synes å være for en annen helgen ved samme navn, ettersom det holdes på tredje onsdag i mars, mens vår helgen ble feiret den 26. januar, som de beste autoriteter bevitner.

Kilder: saintwiki.com - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 28. mai 2012

av Per Einar Odden publisert 28.05.2012, sist endret 28.12.2015 - 12:05