Den hellige Consolata av Reggio Emilia (200-t?)

Minnedag: 6. september

Den hellige martyren Consolata som blir æret i Reggio Emilia, blir ofte forvekslet med den hellige Consolata av Genova, men hun æres den 5. desember. Det er ingen berøringspunkter mellom de to helgenene, de levde ifølge legenden til ulike tider og på forskjellige steder; den ene døde som martyr, den andre ikke.

Denne hellige Consolata nevnes i Catalogus Generalis av Ferrari, utgitt i Venezia i 1613. Han forteller at på hans tid ble det den 6. september hedret en hellig martyr Consolata, både i domkirken i Reggio Emilia og en kirke i bispedømmet viet til henne.

Ferrari la til at han ikke visste verken hennes opprinnelsessted eller når hennes martyrium skjedde, men hans hypotese var at hun var en martyr fra perioden med forfølgelse mot de kristne, og at hennes relikvier i likhet med mange andre martyrer ble overført fra katakombene i ulike regioner i Italia, for å redde dem fra ødeleggelse og skjending av barbarer som kom til Roma. Senere hadde de en lokal kult, noen ganger opprinnelig fra stedet.

Da Ferrari etter tolv år i 1625 utga Catalogus Generalis i en oppdatert og korrigert utgave til, har han ikke med mer enn navnet på St. Consolata, mens resten av forfatterne fra Reggio Emilia, både gamle og moderne, ikke nevner henne i det hele tatt.

Kilder: santiebeati.it - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 10. juni 2012

av Per Einar Odden publisert 10.06.2012, sist endret 28.12.2015 - 12:03