Den hellige Conval av Strathclyde (d. ~630)

Minnedag: 18. mai

Den hellige Conval (Conwall) ble født en gang på 500-tallet i Irland. Han var sønn av en høvding, men dro over til Skottland i sin ungdom for å bli disippel av den hellige Kentigern av Glasgow (Mungo) (ca 518-ca 603). En gammel legende forteller at da han ikke kunne finne noe fartøy som kunne foreta reisen, ble han på mirakuløst vis ført over kanalen på en stor stein. Denne steinen pleide han senere å be ved, og den ble senere æret høyt og ble et middel til helbredelse for de syke som berørte den.

Conval beskrives som Kentigerns erkediakon. Han var spesielt aktiv i regionen Strathclyde sør for Glasgow, spesielt i Renfrewshire. Det fortelles at han besøkte sin landsmann, kong Aidan av Dalriada, og at han ble ønsket velkommen med de største æresbevisninger. Formålet med Convals besøk var trolig å sikre kong Aidans hjelp til de religiøse arbeidene som han var engasjert i sør for elven Clyde. Det fortelles videre at Conval på den fromme monarkens anmodning dro til piktisk territorium, hvor han vant mange sjeler for Gud. Han besøkte også den hellige Kolumba av Iona (Colum Cille) (ca 521-97), og han synes i en tid å ha vært assosiert med denne store helgenen i hans misjonsarbeid.

Conval døde i Skottland rundt 630 (rundt 612 nevnes også), og hans minnedag er 18. mai (28. september nevnes også). Det finnes fortsatt en kirke viet til hans ære i Glasgow og mange mirakler har blitt tilskrevet ham. Han æres som skytshelgen for Inchinnan ved elven Clyde i Renfrewshire, rundt elleve kilometer sør for Glasgow, og den skotske filosofen, historikeren og forfatteren Hector Boece (1465-1536) skriver at hans relikvier fortsatt var bevart der på hans tid. Nær det gamle fortet i Inchinnan sto det helt til en relativt sen periode et gammelt keltisk kors som var reist til ære for St. Conval. Nå finnes bare basisen igjen.

Conval var skytshelgen for sognet Pollokshaws eller Polloc-on-the-Shaws (shaw betydde «skogholt» på gammelskotsk). The Shaws’ Fair, som trolig var patronatsfesten for kirken, ble tidligere holdt hvert år på siste fredag i mai. I dag er den katolske barneskolen i Pollokshaws oppkalt etter ham (St Conval’s Primary School), mens kirken er viet til Jomfru Maria. Denne helgenen var også skytshelgen for kirkene i Cumnock og Ochiltree, som gamle dokumenter attesterer.

En kirke som bar Convals navn, fantes i Eastwood helt frem til en relativt sen periode. Gravlunden der er fortsatt i bruk, og ved den lå en ruin kjent som «Auld House», som ble kalt St Conval’s Dowry. Det synes trolig at kapellet kjent som St. Conall’s i Ferrenese i Renfrewshire, som det fortsatt finnes ruiner av, og den hellige kilden like ved, var oppkalt etter St. Conval. Navnet, som ofte ble skrevet Conual, kan lett ha blitt korrumpert til Connal i århundrenes løp. Landet som tilhører dette kapellet, ble på 1500-tallet en del av utrustningen av en kollegiatskirke grunnlagt i Lochwinnoch av Lord Sempill.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO, Patron Saints SQPN, en.wikipedia.org, celt-saints, saintwiki.com, brigid-undertheoak.blogspot.com - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 12. juni 2012

av Per Einar Odden publisert 12.06.2012, sist endret 28.12.2015 - 12:03