Den hellige Coprica av Libya og to ledsagere

Minnedag: 7. april

Den hellige Coprica døde som martyr på et ukjent tidspunkt i øvre Libya, ifølge noen martyrologier skjedde det i Pentapolis. Sammen med henne led også Viktor og Donatus martyrdøden. Deres minnedag er 7. april.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 22. april 2014

av Per Einar Odden publisert 22.04.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:03