Den hellige Conran av Orknøyene (d. ~640)

Minnedag: 14. februar

Den hellige Conran (Conranus, Conwanus) regnes som apostel for Orknøyene nord for Skottland og spesielt hovedstaden Kirkwall, og han skal ha vært biskop av Orknøyene. Men det finnes ingen stedsnavn eller dedikasjoner knyttet til ham der. Ingenting vites om ham og legenden mangler ethvert historisk belegg, og flere skotske standard referanseverker har ingenting å si om noen bevis på at han skal ha arbeidet på Orknøyene. Før reformasjonen skal hans navn ha vært like berømt der for hans asketiske liv, nidkjærhet og fremragende hellighet som de hellige Palladius av Irland (d. 432) og Kentigern av Glasgow (ca 518-ca 603).

Orknøyene består av 26 bebodde øyer i tillegg til en mengde småøyer (holmes) som brukes til beite. Kristendommen ble brakt dit av den hellige Palladius og hans assistent, den hellige Sylvester, som han utnevnte til øyenes første hyrde og som ble æret der den 5. april. Bollandistene teller Conran med blant praetermissi (...) et rejecti («utelatte og avviste»), og hele hans eksistens må betraktes som tvilsom. Hans minnedag er 14. februar.

Kilder: Attwater/Cumming, Farmer, Benedictines, Bunson, KIR, CSO, zeno.org, celt-saints, saintwiki.com, Butler 1866 - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 5. september 1999

av Webmaster publisert 05.09.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:50