De hellige Corona og Viktor av Roma

Minnedag: 20. februar

De hellige Corona og Viktor var martyrer som ble æret i Toul i Lorraine i Frankrike og som hos Guérin og andre kalles «av Roma». De er forskjellige fra de hellige Corona og Viktor som led martyrdøden rundt 177 i Syria eller Egypt. Deres minnedag er 20. februar, og Viktor står også i martyrologiet fra Rimini på samme dato. Noen kilder nevner 19. februar. Noen sikre opplysninger har bollandistene ikke kunnet angi.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 18. juni 2012

av Per Einar Odden publisert 18.06.2012, sist endret 28.12.2015 - 12:05