Den salige Claudius Reignatus (d. 1510)

Minnedag: 25. mai

Den salige Claudius Reignatus (fr: Claude) var en minoritt, det vil si munk i Minstebrødrenes orden (Ordo Minimorum – OM eller OMinim). Han døde i år 1510 i Frankrike. Hans minnedag er 25. mai.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 10. februar 2012

av Per Einar Odden publisert 10.02.2012, sist endret 28.12.2015 - 12:05