De hellige Chrestus og Pappus av Tomis

Minnedag: 3. april

De hellige Chrestus (Crestus) og Pappus er martyrer som nevnes i det orientalske martyrologiet Breviarium Syriacum på dødsdagen 3. april, men 5. april nevnes også. Dødsåret er ikke kjent, men sannsynligvis skjedde det mellom 303 og 305 i forfølgelsene under keiser Diokletian (284-305). Deres martyrium skal ha skjedd i Tomis i Skytia, i dag Constanta i Romania.

I Martyrologium Hieronymianum nevnes på denne dagen bare førstnevnte under formen «Christus eller Chiristo». En martyr fra Tomis med dette navnet (Chrestus, Christus eller Charistos) nevnes i Martyrologium Hieronymianum den 1. oktober sammen med mange andre martyrer.

Kilder: santiebeati.it, ortodoxie.trei.ro - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 10. juli 2012

av Per Einar Odden publisert 10.07.2012, sist endret 28.12.2015 - 12:03