Den hellige Crescentian av Afrika (400-t)

Minnedag: 28. november

Den hellige Crescentian var en biskop og bekjenner for troen i Afrika på 400-tallet. Ifølge Martyrologium Romanum ble han fordrevet fra sitt bispedømme av vandalenes arianske konge Geiserik (428-77), som hadde okkupert Nord-Afrika rundt 440. Biskopen døde i sitt eksil, langt borte fra sin flokk. Hans minnedag er 28. november.

Navnene Crementius, Crescens, Crescentia, Crescentiana, Crescentianus, Crescentinus, Crescentio, Crescentius, Crescius, Cresconius og Crescus kommer alle fra det latinske crescere og betyr «den voksende, tiltakende».

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 7. juli 2012

av Per Einar Odden publisert 07.07.2012, sist endret 28.12.2015 - 12:03