Den hellige Crescens av Roma og to ledsagere

Minnedag: 28. mai

De hellige Crescens, Paulus og Dioskorides omvendte mange hedninger i Roma til den kristne tro, men de ble arrestert på grunn av sin iver. Da de nektet å ofre til avgudene, ble de kastet i en glødende ildovn, hvor de oppga sin ånd. Det at de omvendte mange hedninger, kan tyde på at de var prester. De blir nevnt den 28. mai i Martyrologium Romanum i forbindelse med en hellig Helladius, som imidlertid bollandistene minnes separat fra de andre den 27. mai.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 15. april 2014

av Per Einar Odden publisert 15.04.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:06