Den hellige Crescentian av Roma (d. 305)

Minnedag: 24. november

Den hellige Crescentian led martyrdøden i Roma i 305 under keiser Konstantin I den stores (306-37; enekeiser fra 324) tyranniske medkeiser Maxentius (308-12). Han døde på strekkbenken i nærvær av Maxentius. Hans minnedag er 24. november. Han nevnes i den hellige pave Marcellus Is (308-09) lidelseshistorie. Hans legeme ble på midten av 800-tallet overført til kirken St. Equicus av pave Sergius II (844-47).

Navnene Crementius, Crescens, Crescentia, Crescentiana, Crescentianus, Crescentinus, Crescentio, Crescentius, Crescius, Cresconius og Crescus kommer alle fra det latinske crescere og betyr «den voksende, tiltakende».

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO, Patron Saints SQPN, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 7. juli 2012

av Per Einar Odden publisert 07.07.2012, sist endret 28.12.2015 - 12:03