Den hellige Priscus av Tomi og atten ledsagere

Minnedag: 1. oktober

De hellige Priscus, Crescens (Crescentius) og Evagrius led martyrdøden i Tomi i Nedre Moesia (ved Svartehavet). Sammen med dem led trolig også følgende seksten ledsagere martyrdøden på samme sted og på samme tidspunkt, nemlig de hellige:

Denegothia (Demergotha), Faustinus, Martial, Januarius, Alexander, Euprobus (Eutropius), Digna (Pigra), Gothia (Cotta), Saturnina (Saturnin), Spes eller Speus, Castus, Primus, Donatus, Passicus, Propus (Prepus) og sannsynligvis en annen Digna.

I Martyrologium Romanum er bare de tre første oppført og da i Tomi i Pontos, en by hvor Ovidius levde i forvisning. Men den byen Tomi hvor de oppførte martyrene ble drept, befinner seg ifølge bollandistene i den delen av Nedre Moesia som ligger mellom Donau og Svartehavet, det vil si i dagens Bulgaria. Deres minnedag er 1. oktober.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO, Patron Saints SQPN, en.wikipedia.org, zeno.org Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 2. januar 2000

av Webmaster publisert 02.01.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:50