Den hellige Crispin av Ecija (d. 303)

Minnedag: 19. november

Den hellige Crispin var på begynnelsen av 300-tallet biskop av Ecija (Astigi, Astiagis, Astigitana Colonia) i den spanske provinsen Baetica, nå i regionen Andalucía i Sør-Spania. Han led martyrdøden ved å bli halshogd, og det skjedde ifølge Migne i 303 i kristenforfølgelsene under keiser Diokletians (284-305) medregent i vest, Maximian Herkules (286-305).

Han står i Martyrologium Hieronymianum den 20. november sammen med syv andre martyrer, vanligvis plassert i Spania. Men martyrologium Romanum følger Usuards martyrologium og legger den en dag tidligere, den 19. november. Det er også det romerske martyrologiet som gjør ham til en biskop av Astigi i Baetica, nå Ecija i bispedømmet Sevilla, halshogd for troen. Usuard hadde ikke flere detaljer.

I 1909 oppdaget den franskfødte britiske arkeologen George Edward Bonsor Saint Martin (1855-1930) i Carmona nær Sevilla et fragment av en steinkalender, som tilsynelatende stammer fra 300-tallet, hvor vi under 13. mai kan lese: «III id. maias Sci Crispini et Muci mar». Det som trolig ble feiret i Carmona den 13. mai, var ankomsten av en relikvie av Crispin, og at hans fest ble forent med festen for den berømte orientalske martyren Mucius av Bysants (Mucio, Mocio), som ble feiret på den 11. i samme måned (13. mai i Martyrologium Romanum).

Kalenderen i Cordoba fra 961 la Crispins fest til 20. november. Han var gravlagt i klosteret quod est in sinistro civitatis Astige, altså «til venstre for byen Astigi», det vil si nord for byen. Sannsynligvis er hans opprinnelse fra Astigi ikke senere enn 900-tallet. Han æres med et spesielt officium i den mozarabiske liturgien, og hymnen i det mozarabiske breviaret Insignem Christi Crispinum laudemus martyrem, som gir detaljer om helgenens martyrium og de miraklene som ble tilskrevet ham, kaller ham ikke biskop. I de mozarabiske kalenderne fra 1000-tallet minnes han den 21. november, sannsynligvis bygger de på lokale tradisjoner.

Kilder: Benedictines, Bunson, CSO, Patron Saints SQPN, Infocatho, santiebeati.it, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 12. juli 2012

av Per Einar Odden publisert 12.07.2012, sist endret 28.12.2015 - 12:04