Den hellige Cronides av Alexandria og to ledsagere (d. 237)

Minnedag: 12. september

De hellige Serapion og Leontios

Den hellige Cronides (Hieronides, Kronides) led martyrdøden i Alexandria i Egypt i 237 under keiser Maximinus Thrax (235-38) sammen med to ledsagere, de hellige Serapion og Leontios (Leontius). De hadde tilstått at de var kristne, og etter fryktelig tortur skal de ha blitt druknet på havet. Deres minnedag i Martyrologium Romanum er 12. september, men 11. september og 13. september nevnes også.

I Martyrologium Romanum nevnes ytterligere tre ledsagere, de hellige Selesius (skal trolig være Seleucus), Valerian og Straton, men bollandisten hevder at disse led martyrdøden andre steder og at det handler om den hellige Straton den 9. september og om Seleucus og Valerian den 13. september.

Kilder: zeno.org, CSO, santiebeati.it - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 14. juli 2012

av Per Einar Odden publisert 14.07.2012, sist endret 28.12.2015 - 12:05