Den salige Claudius av San Roman (1300-t)

Minnedag: 26. januar

Den salige Claudius levde på 1300-tallet. Han sluttet seg til mercedarierordenen eller «Mercedarierordenen for Frikjøping av fanger» (Ordo Beatae Mariae Virginis de Mercede redemptionis captivorum – OdeM), hvor han utmerket seg som et eksemplarisk medlem. Han ble utnevnt til løskjøper, og i 1320 ble han sendt til Marokko. Der ble mange fanger reddet, og han ble høyt hedret av kong Miramolino for sin nåde og sine kvaliteter. Ordenen feirer ham den 26. januar.

Kilder. santiebeati.it - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 13. februar 2012

av Per Einar Odden publisert 13.02.2012, sist endret 28.12.2015 - 12:04