Den hellige Clarus av Seligenstadt (d. ~1048)

Minnedag: 1. februar

Den hellige Clarus levde på 1000-tallet i Tyskland. Han trådte inn hos benediktinerne (Ordo Sancti Benedicti – OSB) som munk i Seligenstadt i bispedømmet Mainz. Noen kaller ham abbed. Om ham vet man bare at han var vel bevandret i åndelige og verdslige vitenskaper. Men han fikk tillatelse av sin abbed til å leve som rekluser (eneboer), og han levde i tretti år i streng askese.

Hans motto var med den hellige Paulus: «Jeg vil ikke vite av noe annet enn Jesus Kristus og ham korsfestet» (1 Kor 2,2). Han døde rundt 1048. Da fornemmet fem munker i klosteret, som skulle følge ham inn i evigheten allerede samme år, englenes jubelsanger. Han ble gravlagt foran høyalteret i klosterkirken. Hans minnedag er 1. februar, men 1. januar nevnes også.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, Patron Saints SQPN, Infocatho, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 24. mai 1999

av Webmaster publisert 24.05.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:50