Den hellige Chelidonia av Subiaco (~1077-1152)

Minnedag: 13. oktober

Skytshelgen for Subiaco

Den hellige Chelidonia ble født rundt 1077 i Ciculum (it: Cicoli) i regionen Abruzzo i Midt-Italia. Hun kom fra en alminnelig familie, men viet seg helt fra barndommen til et liv i bønn. Hun dro rundt 1092 på pilegrimsreise til Roma, og på veien hjem slo hun seg ned i fjellene overfor Tivoli, nær Subiaco. Der bodde hun som rekluser (eneboer) i en hule, nå kalt Morra Ferrogna, i fjellene rundt dalen Simbruini. Fra kardinal Cuno av Frascati mottok hun drakten som benediktinerinne (Ordo Sancti Benedicti – OSB) i klosterkirken Santa Scholastica i Subiaco, den eldste kvinnekommuniteten i Vesten, men hun fortsatte i seksti år å leve som rekluser under lydighet til abbeden.

Hun døde den 13. oktober 1152. Hennes legeme ble umiddelbart overført av abbed Simon ved St. Scholastica og gravlagt i kapellet Santa Maria Nuova. Men ni år senere fikk abbeden etter eget utsagn en uttrykkelig ordre fra helgenen selv, slik at levningene ble brakt tilbake til hulen, hvor abbed Simon deretter bygde et kloster og et kapell viet til Chelidonia og Maria Magdalena. Klosteret er nevnt i et dokument datert 4. oktober 1187. Da klosteret ble nedlagt i 1578, ble Chelidonias legeme igjen høytidelig overført til St. Scholastica av abbed Kyrillos av Montefiascone og plassert i kapellet i søndre tverrskip. Munken Guglielmo Capisacchi, som var vitne til hendelsen, skrev en detaljert rapport, og han omskrev også en biografi om helgenen for å gi mer liv og eleganse til et manuskript skrevet av en anonym samtidig av Chelidonia, men som senere er gått tapt.

Denne translasjonen vekket kulten for St. Chelidonia i hele klosteret Subiaco, slik at Rituskongregasjonen i Vatikanet den 21. oktober 1695 proklamerte henne som den viktigste skytshelgen for Subiaco. Den høytidelige translasjonen i 1578 gjorde også at hennes fest ble satt inn i Martyrologium Romanum da det ble revidert på slutten av 1500-tallet av den ærverdige kardinal Cesare Baronius (1538-1607), lærd oratorianer og kirkehistoriker. Til ære for Chelidonia feires to ferier i Subiaco, dødsdagen 13. juli og translasjonsdagen 13. oktober.

Hennes opprinnelige navn synes å ha vært Cleridona, som det også står på et veggmaleri i hulen i Subiaco, et verk av Magister Conxolus fra begynnelsen av 1200-tallet. Navnet Chelidonia begynte man å bruke etter renessansen.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO, santiebeati.it, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 23. januar 2012

 

av Per Einar Odden publisert 23.01.2012, sist endret 28.12.2015 - 12:03