Den salige Columbus av Toulouse (d. 1229)

Minnedag: 8. november

Den salige Columbus ble født en gang på 1100-tallet i Frankrike. Han sluttet seg til dominikanerne (Ordo Fratrum Praedicatorum – OP) og var prior i Toulouse og Montpellier. Han døde i 1229 mens han prekte i Fréjus, og han er gravlagt i katedralen der. Hans minnedag er 8. november.

Kilder: Benedictines, KIR - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 4. desember 1999

av Webmaster publisert 04.12.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:50