Den hellige Colman Uamhach (d. 725)

Minnedag: 18. november

Den hellige Colman (irsk: Colmán; lat: Colmanus) hadde tilnavnet Uamhach («av hulen»). På bakgrunn av dette navnet kan man tenke at han var en dublett av den hellige Colman av Cloyne eller Cluain Uamha («beitemarkene av hulen»), men en annalnotis som noterte 725 som dødsdag for Colman Uamhach, «en skriver fra Armagh», antyder at det må ha vært to av dette navn. Under det hypokoristiske aliaset Mochonóg Uamhach er helgenen inkludert i listen over dem som minnes den 18. november, syv dager før Colman av Cloyne, noe som passende kan betraktes som en oktavfest. Mícheál Ó Cléirigh (Michael O’Clery) (ca 1590-1643), en irsk kronikør, skriver og oldtidsforsker, konkluderte at Colman av Cloyne må være den samme som Colman Uamhach som sies å ha skrevet en biografi om den hellige Patrick av Irland (Pádraig) (ca 389-461), men dette referer med sikkerhet til skriveren fra Armagh. Navnet opptrer også i listen over homonyme helgener.

Roten til navnet Colmán er Colum, og på grunn av den høyt elskede hellige Kolumba av Iona (Colum Cille) (ca 521-97) ble navnet svært utbredt og fikk en hel rekke diminutiv- og kjæleformer, blant dem Colla (Coille), Comma (Coimme), Conna (Coinne), Canna (Cainne) og Camma (Caimme, Cumma), og alle disse kunne utvides ytterligere med bruk av prefikser som mo- og do- eller suffikser som -óg, -ín og -án. Dermed oppsto former som Mocholla eller Mochuille, Mochonna eller Dochonna, Mochoinne eller Dochoinne, Mochumma, Comán, Conán og Caimin.

Navnet Colman var trolig det mest populære døpenavnet i den tidlige irske Kirken. Det fortelles i biografien om den hellige Carthagus den Yngre at da en gruppe av hans munker en gang arbeidet ved en elv, ropte den som hadde ansvaret: «Colman, kom deg ut i vannet». Straks hoppet det tolv Colman-er ut i elven! Det er 96 helgener ved dette navn i martyrologiet i Donegal, 209 i The Book of Leinster og mange andre. Holweck lister opp 71, men flere av dem er åpenbart duplikater. Om de fleste kjennes ikke annet enn navnet. Vi har med 62 helgener ved dette navn. Den mest kjente hellige Colman er Colman av Lindisfarne.

Kilder: Ó Riain - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 19. mai 2012

av Per Einar Odden publisert 19.05.2012, sist endret 28.12.2015 - 12:04