Den hellige Cuhelyn ap Caw (500-t)

Den hellige Cuhelyn (Cyhelyn) levde på 500-tallet i Wales. Han var sønn av den hellige Caw av Prydyn, en konge i området Strathclyde i dagens Skottland. Sammen med resten av sin familie flyttet han sørover til Edeirnion i Wales tidlig på 500-tallet da de ble fordrevet av pikterne. Det finnes flere lister over Caws barn, som varierer betydelig når det gjelder antall. I manuskriptene til skalden Iolo Morganwg (1747-1826) (Iolo MSS) er det trykt åtte lister med hans barn, som varierer fra ti til 21 i antall.

Cuhelyn hadde tilnavnene Bardd og Moel. Han er uten tvil den samme personen som Celyn Moel. Han sies å ha vært munk i den hellige Cadocs kloster i Llancarfan, men ingenting er kjent om ham. Han kan ha vært den Cuelinus, en clericus hos Dubricius, som bevitnet donasjonen av Forth Tulon i Gower til kirken i Llandaff. Han må ikke blandes sammen med skalden Cuhelyn, som levde på 1000-tallet. Vi kjenner ingen minnedag.

Kilder: Baring-Gould (3) - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 11. november 2011

av Per Einar Odden publisert 11.11.2011, sist endret 04.10.2013 - 13:55