Den hellige Cuthfleda av Leominster

Den hellige Cuthfleda var en lokal helgen i Leominster i Hereford and Worcester i det vestlige England ved grensen mot Wales på et ukjent tidspunkt. Hun var antakelig abbedisse av det nonneklosteret som ble utrustet av jarl Leofric av Mercia på 1000-tallet. Hun nevnes i den sene middelalderkatalogen over engelske helgener, Cathalogus Sanctorum in Anglia Pausancium fra 1300-tallet. Vi kjenner ingen minnedag.

Kilder: Farmer - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 26. oktober 2011

av Per Einar Odden publisert 26.10.2011, sist endret 04.10.2013 - 13:54