Den hellige Cutubilla

Minnedag: 10. mars

Skytshelgen mot muse- og rotteplage

Den hellige Cutubilla (Cacubilla, Cacculla, Cacukilla, Cakukilla, Kakukilla, Kukakille, Kakukabilla, Kakukylla) er en høyst fiktiv helgenskikkelse som har fått sitt navn utledet fra den hellige Kolumba av Iona. Hans latinske navn Columcilla ble tolket som et kvinnenavn, Sanctus Kakukakillo (Kakukille) ble til femininformen Sancta Kakukilla. Da hans patronat mot rotte- og museplage ble overtatt, ble han fremstilt som kvinne med navnet Cutubilla eller Kakukabilla. Hun fikk en legende etter den hellige Gjertrud av Nivelles (626-59), som også er skytshelgen mot rotte- og museplage.

Cutubilla er fremstilt i Ulrichskapelle i det tidligere klosteret Adelberg ved Göppingen. Dette er det eneste kapellet fra klosteret som er bevart, og det tjente antakelig som andaktssted for klosterets tjenere, hushjelper og forpaktere. Hun er også avbildet på et maleri i slottskapellet i Zeitlarn ved Regensburg, i begge tilfeller har hun to mus ved sine føtter. Hennes minnedag er 10. mars.

Blant de senmiddelalderske maleriene i noen svenske kirker finnes en kvinnelig helgen med et eiendommelig, men varierende navn, gjerne kalt «Kakwkylla» (Kakukylla). Hun er kledd i fotsid, folderik drakt med midjebelte og sitter spinnende på en håndtein, mens rotter løper oppover den spunne tråden. I kirken i Film ved Uppsala (1514-20) sitter helgenen for eksempel på en firkantet krakk ute i det fri. Samme helgen opptrer i Hargs kyrka i Roslagen (1514). Innskriften både der og i Film er redigert og kan ikke betraktes som pålitelige i sin nåværende form, men det er ikke tvil om at det er samme helgen som avbildes. I Njutångers kyrka i Hälsingland finnes også et middelaldersk kalkmaleri som kan være av henne, mens det fjerde funnstedet, Forssa gamla kyrka i Hälsingland, ikke lenger kan granskes, fordi kirken ble ombygd midt på 1700-tallet.

Bildenes uvanlige utseende: den spinnende kvinnen og spesielt forekomsten av rottene som plager henne, har naturlig nok sammen med de mystiske navneformene påkalt undring, og man har spurt seg hvem helgenen er og hva som var hennes egentlige navn. Rottene gjør det naturlig å tro at hun ble påkalt mot muse- og rotteplage. De navneformene som helgenen har opptrådt under i Sverige, er: 1. Kakwkylla (håndskrift i Linköpings); 2. Kacacila (Film); 3. Kakitkaina (Harg); 4. K(akuk)olla? (Njutånger); 5. Katakyla? (Forssa). I tillegg kommer de utenlandske formene: 6. Cutubilla (Württemberg); 7. Cakukilla (håndskrift i München); 8-10. Kakukabilla, Kakukilla, Kukakille (ifølge Andree).

Kilder: Heiligenlexikon, heiligen-3s.nl, fornvannen.se (Fornvännen 1935) - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 14. juli 2012

av Per Einar Odden publisert 14.07.2012, sist endret 28.12.2015 - 12:03