Den hellige Cyfelach av Wales

Den hellige Cyfelach levde på et ukjent tidspunkt i Wales. Et sent dokument trykt i Iolo-manuskriptene hevder at han «var en biskop av Llandaff, som ble drept av hedninger». Hans kirke er Llangyfelach, og han har en annen i Euas (Ewyas), et distrikt avgrenset i øst av elven Dore, og nå hovedsakelig inkludert i Herefordshire. I Brut y Tywysogion eller Gwent-krøniken av Caradog av Llancarfan står det at det i 754 «ble utkjempet det andre slaget ved Hereford (mellom waliserne og sakserne), hvor waliserne seiret; og der ble Cyfelach, biskop av Morganwg, ble drept». En Cyfelach oppgis i papirene til Iolo Morganwg som en av «biskopene av Glamorgan alias Kenffig».

Men Gwent-krøniken er på ingen måte en pålitelig autoritet, og det er mer enn tvilsomt om det ble utkjempet noe slag ved Hereford i 754 (eller 756), ettersom det ikke nevnes i noen autentisk krønike. The Book of Llandaff (Llan Dâv) fra 1100-tallet kjenner ingen biskop av Llandaff ved navn Cyfelach. Den eneste biskopen denne boken nevner med et lignende navn, er Cimeilliauc (Ciuelliauc), og flere donasjoner til Llandaff under hans episkopat nevnes der. Han ble konsekrert til biskop av Llandaff av erkebiskop Ethelred av Canterbury i 872, tatt til fange av nordmennene i Erging eller Archenfield i 915, kjøpt fri sammen med førti av kong Edvard den eldre og døde i 927. Han kalles Cameleac i The Anglo-Saxon Chronicle (915), Cymelgeac av Florence av Worcester (under samme år), Camelegeac av Henry av Huntingdon (918) og Chevelliauc av Ralph de Diceto. Hans navn på moderne walisisk ville være Cyfeilliog, som ikke kan være identisk med Cyfelach (gammelwalisisk Cemelach).

Det må ha vært en helgen Cyfelach som ga navn til Llangyfelach i Glamorganshire, men han har opplagt blitt blandet sammen med biskop Cyfeilliog, som levde mye senere. En Camelauc, som opptrer i en liste over abbeder av Llantwit Major, kan ha vært biskop Cyfeilliog.

Llangyfelach er i dag viet til den hellige David, eller til de hellige Cyfelach og David. Det antas at det opprinnelig var en kirke der som var grunnlagt av Cyfelach, som senere ble ombygd og gjenvigslet til David. Festen for skytshelgenen er og har alltid vært 1. mars.

Kilder: Baring-Gould (3) - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 11. november 2011

av Per Einar Odden publisert 11.11.2011, sist endret 14.05.2015 - 09:07