Den hellige Cynbryd ap Brychan (400-t)

Minnedag: 19. mars

Den hellige Cynbryd levde på 400-tallet i Wales. Han skal ha vært sønn av den berømte, halvlegendariske hellige kongen Brychan av Brycheiniog (Brecknock) (400-t?), konge av det kristne kongeriket Brecknock i det sørlige Wales. På noen lister står han oppført som en av Brychans 24 hellige sønner, men ikke i noen av de to versjonene av Cognatio de Brychan og hos Llewelyn Offeiriad, så det er ikke utenkelig at han egentlig var barnebarn av Brychan.

I senere beretninger æres han som en helgen som hadde sin kirke i Llanddulas (tidligere noen ganger kalt Llangynbryd) i grevskapet Denbighshire (nå Conwy) på nordkysten av Wales. Like ved, i Bwlch Cynbryd («Cynbryds pass»), skal han ha blitt drept av de hedenske sakserne. Hans bror Cynfran er skytshelgen for nabosognet Llysfaen i Caernarvonshire. Ikke langt unna, i Llannefydd, er en annen kirke viet til et angivelig medlem av Brychans klan.

Cynbryds fest som martyr er 19. mars, som opptrer i en god del av de walisiske kalenderne. William Salesbury sier i sin walisiske ordbok (1547) at Cynbryd er den walisiske formen av navnet Cuthbert.

Kilder: Baring-Gould (4), en.wikipedia.org, Rees - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 25. oktober 2011

av Per Einar Odden publisert 25.10.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:06