Den hellige Cynddylig ap Nwython (500-t)

Minnedag: 1. november

Den hellige Cynddylig (Cynddilig) levde på 500-tallet i Wales. Han var sønn av den hellige Nwython ab Gildas ab Caw, og han var selv far til de hellige Egwad og Gwrin. Han ble sagt å være en «helgen» (munk) i Somersetshire. Han er trolig den samme som den hellige Cynddylan fra en annen liste over Gildas’ barn. Geoffrey av Monmouth nevner «Kyndelic uab Nwython» blant de fremtredende gjestene til stede i kroningen av kong Arthur i Caerleon.

Det finnes ikke i dag noen kirker viet til Cynddylig, men han hadde en kult i Cardiganshire. Rees oppgir Capel Cynddilig som et forsvunnet kapell i sognet Llanrhystyd i det grevskapet. Hans minnedag er 1. november, men den er bare kjent fra én kalender i det sørlige Wales fra 1500-tallet. Minnedagen i St. Rhystyd er «torsdag i tamperuken før jul».

Det er tvilsomt om det var han som mentes med «Kyndelic Kyuarwyd», som nevnes i den lange listen over Arthurs krigere i sagnet om Culhwch og Olwen.

Kilder: Baring-Gould (3) - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 13. november 2011

av Per Einar Odden publisert 13.11.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:05