Den hellige Cynebill av Lastingham (~622-664)

Minnedag: 2. mars

Den hellige Cynebill (Cynibil, Cynibild) ble født rundt 622 i Northumbria i Nord-England. Han kom fra en adelig anglisk familie som hadde slått seg ned der. Han hadde tre brødre, den hellige Cedd av Lastingham (ca 620-664), Caelin (Celin) (f. ca 621) og den hellige Chad av Lichfield (Ceadda) (ca 623-672). Alle fire ble som gutter utdannet på Lindisfarne av de hellige Aidan og Finan av Lindisfarne. Lindisfarne (nå Holy Island) er en øy utenfor kysten av Northumbria som er landfast ved lavvann. Ved Aidans død i 651 ble de sendt til Irland for videre studier. Alle fire brødrene ble prester – Cedd og Chad ble også senere biskoper.

Cedd foretok en rekke besøk til Lindisfarne, og en gang han var i Northumbria, fikk han land av kong Ethelwald av Deira (651-656), sønn av den hellige kong Osvald av Northumbria (634-42) for å grunnlegge et kloster i North Yorkshire. Ethelwald var blitt undervist i kristendommen og døpt av Cedds bror Caelin og ville nå ha et sted i det sørlige Northumbria hvor han kunne be mens han levde og bli gravlagt når han døde. Cedd fastet i førti dager for å konsekrerte stedet, og dette var en skikk fra Lindisfarne som stammet fra den hellige Kolumba. Klosteret ble grunnlagt i 658 og stedet ble kalt Laestingaeu, som er identifisert som Lastingham i North Riding; det ble også ødelagt av danskene. Her ble Cedd den første abbed, til tross for sine forpliktelser som biskop. Broren Cynebill ble munk i klosteret.

Etter synoden i Whitby i 663/64 trakk Cedd seg tilbake til sin grunnleggelse i Lastingham, i følge historien for å dø under monastisk lydighet, men han var nok alt for ung til å vente på døden ennå. Men uheldigvis herjet det en pest i Nord-England på den tiden, og både Cedd og broren Cynebill ble smittet. Etter å ha overlatt Lastingham i deres yngste bror Chads hender, døde de begge, Cedd den 26. oktober 664, en dato vi kjenner fra Florence av Worcester. Chad overtok som abbed.

Cynebills minnedag er 2. mars.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO, Patron Saints SQPN, en.wikipedia.org, celt-saints - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 9. desember 2011

av Per Einar Odden publisert 09.12.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:06