Den hellige Cynfall av Wales

Den hellige Cynfall levde på et ukjent tidspunkt i Wales. Han er bare kjent gjennom The Book of Llandaff (Llan Dâv) fra 1100-tallet. Blant de syv kirkene som ble gitt av Britcon Hail til Llandaff under biskop Grecielis, nevnes Merthir Cynfall, ellers kalt Lann Cinfall og Ecclesia Cinfall. Det er i dag stedet som kalles Llangynvil ved Monnow, nær Monmouth. Cirn Cinfall opptrer blant grensenavnene i gavebrevet. Vi kjenner ingen minnedag.

Kilder: Baring-Gould (4) - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 14. november 2011

av Per Einar Odden publisert 14.11.2011, sist endret 14.05.2015 - 08:59