Den hellige Cynfarwy ap Awy

Minnedag: 7. november

Den hellige Cynfarwy levde på et ukjent tidspunkt i Wales. Hans navn opptrer bare i den såkalte alfabetiske Bonedd, samlet av Lewis Morris, hvor han angis som sønn av Awy ab Llehenog, Lord av Cornwall, som ingenting er kjent om. Han er skytshelgen for Llechgynfarwy, også kalt Llangynfarwy, på Anglesey. I en åker inntil kirkegården der sto det en gang en stående stein, over ni fot høy, populært kalt Maen Llechgynfarwy, som man antok mintes ham. Den er nå for lengst fjernet.

Hans minnedag er i november, men dagen oppgis forskjellig. Forfatteren Browne Willis (1682-1760) i hans Survey of Bangor (1721), Angharad Llwyd i hennes History of Anglesey (1833) og andre angir den til den 7.; kalenderne i Iolo-manuskriptene og The Prymers fra 1618 og 1633 har den 8., mens andre manuskripter har den 10. eller 11.

Navnet Cynfarwy eller Cynwarwy opptrer i The Book of Llandaff (Llan Dâv) fra 1100-tallet som Cinguarui, Conguami og Conguare, og disse formene opptrer som navnene på klerikale vitner til så mange som et dusin gavebrev til kirken i Llandaff under biskopene Dubricius, Teilo, Oudoceus, Berthwyn og Elgistil.

Kilder: Baring-Gould (4) - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 14. november 2011

av Per Einar Odden publisert 14.11.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:05