Den hellige Cyngar ap Caw (500-t)

Den hellige Cyngar levde på 500-tallet i Wales. Han var sønn av den hellige Caw av Prydyn, en konge i området Strathclyde i dagens Skottland. Sammen med resten av sin familie flyttet han sørover til Edeirnion i Wales tidlig på 500-tallet da de ble fordrevet av pikterne. Det finnes flere lister over Caws barn, som varierer betydelig når det gjelder antall. I manuskriptene til skalden Iolo Morganwg (1747-1826) (Iolo-manuskriptene) er det trykt åtte lister med hans barn, som varierer fra ti til 21 i antall. Cyngar kalles også Cyngan Foel. Han skal ha vært «helgen» (munk) i Cor Illtyd i Llantwit. Vi kjenner ingen minnedag.

Kilder: Baring-Gould (4) - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 14. november 2011

av Per Einar Odden publisert 14.11.2011, sist endret 04.10.2013 - 14:05